TÁMOP 5.5.1. 

A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése

83 milliós projektösszeggel -3 db

Általános cél a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció megvalósítása.

 

LEADER térségek közötti együttműködés fejlesztése

300 milliós projektösszeggel – 6db

A projektek célja az egyház szerepének és a közösség összetartásának erősítse, elsősorban a településen élők közötti együttműködést erősítő rendezvények megszervezése, valamint a térség múltját és értékeit bemutató programok lebonyolítása által.

A pályázatok keretében megvalósított főbb tevékenységek

Tréningek

 • Tréning a munkaerőpiacra való visszatérésről, a családi élet és munka összeegyeztethetőségéről
 • Konfliktuskezelés felsőfokon
 • Családi életvezetési tréning

Klubfoglalkozások

 • Párkapcsolati tanácsadás
 • Szívességcsere központ – értékbank működtetése
 • Nevelési tanácsadás
 • Családi ellátásokkal, családi kedvezményekkel kapcsolatos tájékoztatás
 • Tanácsadás a munka világához való visszatéréshez
 • Baba-mama klub
 • Házasságra való felkészítő tanácsadás
 • Életvezetési tanácsadás
 • Irodalmi klubok családoknak
 • Családbarát munkakörnyezet kialakítása a helyi munkáltatók részére klub

 Rendezvények

 • Városi családi nap
 • Családi három generációs találkozó
 • Tábor, kirándulás

Infrastrukturális fejlesztések

 • Felújítás: Közösségi ház-, Zarándokszálláshely kialakítás
 • Eszközbeszerzés

TÁMOP 3.1.4 – Innovatív iskolák fejlesztése

270 milliós projektösszeggel – 15 db

A pályázat célja, hogy a megvalósuló fejlesztés támogassa többek között az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítását, kiemelten az idegennyelvtudást, digitális írástudást, életpálya-építési, életviteli és egészségfejlesztési készségeket, környezettudatosságot, aktív állampolgárságot.

 

A pályázat keretében megvalósított főbb tevékenységek

Akkreditált továbbképzések, szakmai előadások a pedagógusok részére

 • Életpálya építési módszerek, pályaorientáció és karrierépítés
 • Személyközpontú pedagógia módszerek a lelki egészség és a környezeti egészségre nevelés valamint a környezettudatos magatartás fejlesztésére
 • Tehetséggondozás a drámapedagógia eszközeivel
 • Testkultúra fejlesztés egészségmegőrzéssel, a mindennapos testneveléshez kapcsolódó tanártovábbképző program pedagógusok számára
 • Tevékenységközpontú pedagógiával a módszertani megújításért
 • IKT alkalmazása a tanórán
 • Tanulási és magatartási problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani képzés
 • A természettudományos kompetenciafejlesztés – továbbképzés természetismeret, földrajz, biológia, kémia és matematika szakos szaktanárok és természettudományos kollokviumot végzett tanítók számára

Programok, rendezvények

 • erdei iskola program
 • iskolai egészségnap
 • mindennapos testnevelés
 • nyelvi témahét
 • egészségügyi-, családi élet vezetési foglalkozások
 • konfliktuskezelési technikák oktatása
 • alapvető elsősegély-nyújtási ismeretek elméleti és gyakorlati oktatása

TÁMOP 2.1.2 – Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése

50 milliós projektösszeggel – 798 fő képzése országszerte

A projekt alapvető célja a felnőtt lakosság gazdasági versenyképességének növelése, valamint munkaerő piaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése. Az ország több városában indítottunk és valósítottunk meg nyelvi és informatikai képzéseket, nagy sikerrel.

 • Angol nyelvi képzés
 • Üzleti angol képzés
 • Német nyelvi képzés
 • Digitális írástudás képzés

TÁMOP 6.1.2

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok

380 milliós projektösszeggel 38 db

A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása.

 

A pályázat keretében megvalósított főbb tevékenységek

Tanácsadások, előadások, csoportfoglalkozások

 • Dohányzásról leszoktatás
 • Interaktív kiállítás, tanácsadás interaktív konzultáció keretében
 • Egészségügyi felmérés a táplálkozás témakörében
 • Energia-egyensúly felmérés a rendszeres testmozgás jegyében
 • Előadások és foglalkozások lelki, stressz-kezelő témában, a táplálkozás témakörében

Rendezvények

 • Egészségnap, Egészséghét, Életmódtábor
 • Vetélkedők, túrák a rendszeres testmozgás jegyében
 • Rajz-plakát verseny dohányzás-leszoktatás témakörben