TÁJÉKOZTATÓ A FELNŐTTKÉPZÉST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRŐL

A felnőttképzést kiegészítő tevékenységek a felnőttképzésben folytatott képzések egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányulnak, a képzéseink iránt érdeklődők, illetve képzéseinkre jelentkezők számára írásbeli igénylés alapján biztosított szolgáltatások.

 

Felnőttképzést kiegészítő tevékenység megnevezése A tevékenység célja

Előzetes tudásszint mérése

Az előzetes tudásmérés annak feltérképezése irányul, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e az elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére. A követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a jelentkezőt fel kell menteni. Az előzetes tudásszint felmérését igénylő jelentkezők megszerzett tudásának felmérése a képzés képzési programja alapján elkészített írásbeli tesztekkel, feladatsorokkal és/vagy szóbeli felméréssel valósul meg.

Képzési tanácsadás

Szóbeli konzultáció keretében a szolgáltatás az érdeklődő számára meghatározza azokat a képzési irányokat, illetve konkrét képzési formákat, vagy képzési programokat az intézmény képzési kínálatából, amelyek elvégzése elősegítheti az érdeklődő karriercéljainak megvalósítását.

Képzés hatékonyságának növelése

A csoportfoglalkozás a résztvevők tanulás iránti motivációinak megismerése, tudatosítása, önbizalmuk és tanulási kedvük növelése, a korábbi tanulási helyzetekben megélt kudarcokból adódó félelmek csökkentésére irányul. Cél az egyéni tanulási stílus feltárása, tanulástechnikai ötletek, módszerek megismertetése és gyakoroltatása révén a tananyag könnyebb elsajátításának, a mások előtti megnyilvánulás gyakoroltatásával az eredményes vizsgára való felkészülésnek a segítése.

Munkavállalás elősegítése

A csoportfoglalkozás az álláskereső önálló elhelyezkedésének elősegítésére, az álláskereséssel kapcsolatos problémák megoldására irányul, az álláskeresési folyamat megtervezéséhez, a hatékony álláskeresési technikák elsajátításához, az intenzív álláskereséshez nyújt gyakorlati segítséget. Gyakorlati ismeretek átadása révén javítjuk a résztvevők munkavállalási esélyeit, segítjük munkaerő-piaci tájékozottságukat, melyek segítségével, nagyobb eredményességgel tudnak elhelyezkedni.