Fürkész Holding | Pályázat fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása céljából (GINOP)

Pályázat fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása céljából (GINOP)


Támogatás megnevezése: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
Támogatás formája: vissza nem térítendő 
Támogatás elnyerésének módja: pályázat 
Forrás összege: 4 Milliárd Ft, melyből az első pillér 1,1 Milliárd Ft, a második pillér 2,9 Milliárd Ft 
Beadás kezdete: A pályázat megjelenését követő 30. naptól 
Beadási határidő: 2014.12.31. 

Támogatás célja: A program célja Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel. A program a 25 év alatti fiatalok körében a munkanélküliség visszaszorítását célzó Ifjúsági Garancia Programhoz is közvetlenül kapcsolódik. A program keretében tervezett fő tevékenységek kétpillér mentén valósulnak meg. A jelen, első pillér keretében üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szervezet(ek) a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak, a fiatalok kompetencia-képzését, általános és 
speciális képzését, az üzleti tervek elkészítésének támogatását, és mentorálást biztosítják. A későbbiekben megjelenő második pillér keretében az életképes, 
elfogadott üzleti tervvel rendelkező fiatalok pénzbeli támogatást kaphatnak üzleti tervük megvalósítására. 
Kedvezményezettek köre: Az első pillérben: vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztési tapasztalattal rendelkező szolgáltatók. 
A második pillérben: a magas színvonalú, életképes, elfogadott üzleti tervvel rendelkező, vállalkozásukat megalapító fiatalok.

Támogatási feltételek/a támogatható tevékenységek köre: 
A célcsoport szűrése, kiválasztása és támogatása: személyében alkalmas, vállalkozásra kész fiatalok kiválasztása, a vállalkozásindításhoz kapcsolódó támogató szolgáltatások – tanácsadás, a 
vállalkozás-indításhoz szükséges általános és specifikus képzések megszervezése és lebonyolítása, kompetenciafejlesztés, vállalkozói készségek, képességek és szemlélet fejlesztés, képzéshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, üzleti terv elkészítésének támogatása, majd az életképes – szakértői bizottság által jóváhagyott – üzleti tervvel rendelkező fiatalok szakmai 
támogatása, üzleti tervük megvalósításában, valamint a fiatalok a program teljes futamideje alatt történő mentorálása. A fenntartási időszakban a vállalkozók üzleti tevékenységének nyomonkövetése, utógondozása. 
Támogatás mértéke: Első pillérben: 100 %, második pillérben: 90% 

Támogatás  összege: 
Az első pillérben a támogatási összeg régiók közötti aránya a népességen belül 
a célcsoportba tartozó népesség és a fiatal munkanélküliek regionális 
megoszlása alapján kerül meghatározásra. 
A második pillérben legfeljebb: 3 millió Ft. 

Támogatható projektek száma: 
Az első pillérben a támogatott pályázatok várható száma konvergencia régiónként legfeljebb 1 db, összesen legfeljebb 6 db. 

További információk: www.
palyazat.gov.hu/doc/4386