Instagram Facebook LinkedIn
Széchenyi 2020
Főoldal Szervezetfejlesztés

Szervezetfejlesztés

Szervezetfejlesztés

Szervezeti megrendelés esetén első lépésként felmérjük a szervezetet vagy annak azt az egységét, amelyet fejleszteni kíván – ennek eredményeit felhasználva jelöljük ki az ügyféllel együtt a lehetséges és a leghatékonyabb működés irányába mutató szakmai vagy emberi kompetenciákat fejlesztő képzési irányvonalakat.


Ehhez nem csupán egy módszert hasznosítunk, de reagálva a világ változásaira felhasználjuk azokat az új szervezetfejlesztési és felnőttképzési módszereket is, amelyek a leghatékonyabban felhasználhatók és olyan beépülő technikákkal élnek, amelyek leginkább alkalmazkodnak a mai piac sajátosságaihoz. 


Jelenleg több mint 70, a legújabb felnőttképzési törvénynek megfeleltetett, illetve közel 300 egyedileg kialakított képzési programmal szolgáljuk ügyfeleink elégedettségét. Szervezetfelmérés


A szervezetfelmérés célja minden esetben a szervezeten belüli kapcsolatok tudatos alakítása és a külvilági kapcsolatok (ügyfelek, konkurensek) alakítása, javítása. Ezt a gondolkodásmód, érzékelés, észlelés, kapcsolatok, légkör befolyásolásának révén éri el. 


Az alkalmazott módszer a felső és középvezetők körében a személyes interjú, továbbá mintavételes alapon minden funkcionális terület képviselteti magát, végül a tesztek a teljes szervezetnek.  


A módszer segítségével világos képet kapunk a szervezetről. Átláthatóvá válnak a szervezeti hálózatok, hogy milyen elképzelések, elvárások és tapasztalatok mentén dolgoznak a munkatársaitok.


Kérdőíveink és a vezetőkkel folytatott interjú felderíti, hogy a szervezetben hol vannak fejlesztendő pontok a még hatékonyabb működés érdekében. Mit és hogyan fejlesszünk az eredményesebb működés érdekében? Milyen alapfolyamatok és döntési mechanizmusok határozzák meg a cég működését?A módszer lényege, hogy a szervezetet hét meghatározó elemén keresztül térképezze fel. Első eleme a szervezet identitása, vagyis felméri a szervezet társadalmi szerepét, felméri, hogy a szervezet mennyire teremti meg működésének normatív alapját és ad ezzel alapot a munkatársak egységes cselekvéséhez. 


Rátekint a stratégiára, ami biztosítja a szervezet sikerét, túlélőképességét. Ide tartoznak azok a ki nem mondott normák és szabályok, amik a tagok magatartását lényegesen befolyásolják. 


Vizsgálja a struktúrákat (formális és informális csatornákat is), amelyek a folytonosságot és komplexitás csökkentését szolgálják és szól a döntéshozatalról, és a munkafolyamat megosztásának lehetőségeiről.


Foglalkozik a funkciókkal, amelyek a szervezet életképességéhez nélkülözhetetlenek, hogy az egyének, csoportok bizonyos funkciókat töltsenek be. Ezen keresztül vizsgálja a személyes szerepeket, a feladatokat, a kompetenciákat és felelősséget is.


Tanulmányozza a szervezet munka és egyéb folyamatait, illetve a szervezet anyagi eszközeit, mint hasznosítható erőforrásokat.


A felmérés továbbá a legfontosabb erőforrást, az embert is vizsgálja – hiszen a szervezet minden változása az embereken keresztül megy végbe.


A szervezetfelmérés célja minden esetben a szervezeten belüli kapcsolatok tudatos alakítása és a külvilági kapcsolatok (ügyfelek, versenytársak) alakítása, javítása. Ezt a gondolkodásmód, érzékelés, észlelés, kapcsolatok, légkör befolyásolása révén éri el. Megvalósuló eredménytermékek: a diagnózis


A felmérés és a tesztelések eredményterméke egy tanulmány, amely pontosan meghatározza, milyen jellemzőkkel bír a szervezet és milyen fejlesztési lehetőségek rajzolódnak ki a felmérés eredményeit tekintetbe véve. Erre támaszkodnak majd a program további elemei.