Több mint 10 éve áll az érdeklődésem középpontjában az emberek közötti kommunikáció, és ezzel szoros összefüggésben a saját magunkkal és az embertársainkkal kialakított kapcsolatok minősége. Munkám során arra törekszem, hogy ezeknek a kapcsolatoknak az erősítését, kiegyensúlyozottságát, eredményességét támogassam, ezzel segítve a hatékony működést akár személyes, akár szervezeti szinten. Mindehhez eszközt a különböző kommunikációs és önismereti tréningekben, a coachingban és a mediációban találtam.

Hálás vagyok, amiért elmondhatom, hogy a munkám nap mint nap energiával tölt fel. A tréningeken a mai napig lenyűgöz a csoportban létrejövő szinergia, a közös gondolkodás ereje, de ugyanígy örömet okoz az ügyfelekkel való egyéni munka is, melynek során a létrejövő személyes kapcsolódás biztosít termékeny közeget a fejlődéshez.