Fürkész Holding | Pályázat KKV-k piaci megjelenésének támogatására (GINOP)

Pályázat KKV-k piaci megjelenésének támogatására (GINOP)


Támogatás megnevezése: KKV-k piaci megjelenésének támogatása

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja: pályázat

Forrás összege: 1,5 Milliárd Ft

Beadás kezdete: A pályázat megjelenését követő 30. naptól

Beadási határidő: 2014.12.31.

Támogatás célja: A támogatás célja a KKV-k piacra jutási feltételeinek, különösen a külpiaci érvényesüléshez szükséges tevékenységek támogatása külföldi kiállításon, vásáron való részvételen, a piacra jutáshoz kapcsolódóan végzett marketingtevékenységen, illetve igénybe vett kiegészítő szolgáltatásokon keresztül. A vállalkozások külföldi piacokra kijutását célzó pályázat célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. A kiírás célcsoportját azok a vállalkozások képezik, amelyek magasan feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékekkel kívánnak megjelenni a külpiacokon.

Kedvezményezettek köre: mikro-, kis- és középvállalkozások

Támogatási feltételek/a támogatható tevékenységek köre:

A pályázat támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, szolgáltatásokat, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. Elvárás, hogy a vállalkozás alakítsa ki a szervezeten belül a külkereskedelmi tevékenységért felelő munkatárs munkakörét, és köteles a Nemzeti Kereskedőház Zrt-vel kapcsolatot tartani.

Támogatás mértéke: 50% (de maximálisan a támogatási intenzitásokra vonatkozó szabályok által előírt érték) 

További információk: www.palyazat.gov.hu/doc/4389