Fürkész Holding | Kommunikációs tréningek

Kommunikációs tréningek


A kommunikációs tréningek célja az erőszakmentes és hatékony kommunikáció elsajátítása a magán-és az üzleti szférában egyaránt. Elsődleges cél a belső kommunikációs vonalak letisztázása a hatékonyság növelése érdekében. Szolgáltató cégeknél kiegészül az ügyfél-kommunikáció, termelő cégek esetében pedig a felső vezetés és a termelésben résztvevők közötti kommunikáció sajátosságaival.


Tematikánkból…

 • Döntések, elvárások, előítéletek.
 • Személyiségtípusok, érzelmi rezonancia és annak hatása a kommunikációra.
 • A figyelem jellemzői, fenntartása, generálása és szerepe a kommunikációban.
 • A közös realitás kiépítése. Érzelmi szintek sajátos realitásai.
 • Konfliktus kialakulásának alapjai: a kritika és annak fogadása.
 • Kudarctűrés.
 • A partner jellemző sajátosságainak és igazmondásának gyors feltérképezése.
 • Erőszakmentes kommunikáció.
 • Szükségletek kommunikációja kontra elvárások.
 • Kérdéstípusok és kikönnyítések.


HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING

A résztvevők olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek képessé teszik őket arra, hogy hatékonyan, meggyőzően, mégis a másik fél egyetértésével kommunikáljanak. A program a személyes fejlődési lehetőségek feltárására összpontosít, majd egyénre szabott segítséget ad minden résztvevőnek.

A program végére a résztevevők képesek lesznek:
 • Átlátni saját jellemző kommunikációs stílusukat, erősségeiket, gyengeségeiket.
 • Megítélni saját kommunikációjuk másokra gyakorolt hatását.
 • Az adott témához és a hallgatósághoz igazítani a mondanivalójukat.
 • Értően hallgatni, mérlegelni.
 • Felismerni és elkerülni a hibás, illetve a pontatlan megfogalmazásokat.
 • Gondolataikat érthetően megfogalmazni, hogy az a másik fél meghallgatására és megértésére találjon.

ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING

A sikeres kommunikáció előfeltétele, hogy képesek legyünk asszertíven, vagyis egyenlő partnerként, udvarias és elegáns, de egyértelmű magabiztossággal viselkedni. Nehéz helyzetekben gyakran vagyunk elfogódottak, érzünk zavart, szorongást s ez mindenképpen csökkenti viselkedésünk erejét, hitelességét. Az asszertív ember ezzel szemben nyitott, derűs és magabiztos.
A program végére a résztvevők képesek lesznek:
 • Magabiztosan és határozottan viselkedni.
 • Szorongás nélkül segítséget, szívességet kérni.
 • Szorongás nélkül visszautasítani az olyan kérést, amit nem akar vagy nem tud teljesíteni.

NLP ALAPÚ KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING

Tréningünkön olyan NLP-s technikákkal ismerkedhetnek meg a résztvevők, melyek révén hatékonyabban kommunikálnak úgy, hogy verbális és non-verbálisan jeleik összhangban legyenek egymással. Megismerik a követés és vezetés elvét, amivel könnyen irányíthatnak tárgyalást úgy, hogy azt a másik fél nem is érzékeli.
A program célja, hogy a különböző technikák megismerése és elsajátítása révén segíteni a résztvevőket, hogy feltérképezzék kommunikációs szokásaikat, megtalálják ismert és rejtett fejlesztendő területeiket, és azokon elindítsák a változási folyamatot. Kialakul az egyén céljának leginkább megfelelő kommunikáció, hiszen a „kommunikáció lényege a partnertől kapott válaszban van”.

TÁRGYALÁSTECHNIKAI TRÉNING

A képzés olyan szakembereknek javasolt, akik gyakran kerülnek tárgyalási helyzetbe, akik szeretnék eddigi stílusukat további eszközökkel bővíteni és erősségeikre tudatosabban támaszkodni. A résztvevők felépítik és begyakorolják alapvető tárgyalástechnikai eszköztárukat. Megtanulják partnereik igényeit úgy kiszolgálni, hogy közben saját érdekeiket is érvényesítik, így mindkét fél számára előnyös és tartós üzleti kapcsolatot alakítanak ki. Eszközöket kapnak nehéz helyzetek, partnerek kezeléséhez, gyakorolják a tanultak alkalmazását.

A program végére a résztvevők képesek lesznek:
 • A különböző tárgyalástípusok sajátosságait.
 • A tárgyalás lépéseit: felkészülés, kapcsolatfelvétel, álláspontok ismertetése, érdekfeltárás, megoldáskeresés, megállapodás, összefoglalás.
 • Viselkedést a tárgyaláson, annak folyamatát és dinamikáját.
 • Stratégiai és taktikai lépéseket.
 • Az egyetemes tárgyalási törvényeket és hogyan tudják azokat azonnal alkalmazni.


Kérje részletes ajánlatunkat.

 

Kapcsolat

1/788-2778
 • Fax:1/788-2778
 • Székhely és számlázási cím:1043 Budapest, Csányi László u. 34. B épület I. emelet 103.
 • Levelezési cím, iroda, ügyfélszolgálat és képzési termek:
  1043 Budapest, Csányi László utca 34. B épület I. emelet 103.