Fürkész Holding | Pályázat kisgyermekkori nevelés támogatására (EFOP)

Pályázat kisgyerekkori nevelés támogatása (EFOP)Támogatás megnevezése: Kisgyermekkori nevelés támogatása

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás elnyerésének módja: kiemelt kiválasztási eljárásrend

Forrás összege: 1,3 Milliárd forint

Beadás kezdete: 2014.11.10.

Beadási határidő: 2015.02.27.

Támogatás célja: Az óvoda esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése, kiemelt figyelemmel a 2015. szeptember 1-től hatályba lépő, a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés bevezetésének szakmai támogatására és az alapprogramban rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósítására

Kedvezményezettek köre: központi költségvetési szerv besorolású EMMI háttérintézmények (21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerinti 312 GFO kóddal)

Támogatási feltételek/ a támogatható tevékenységek köre:

I. Projekt előkészítés (célcsoport elemzés, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, közbeszerzési szakértői támogatás igénybevétele)

II. Képzési tananyag összeállítás, képzés (oktatás) - a szakmai követelményekhez illeszkedő képzési tartalom meghatározása

- képzési portfólió összeállítása

- a képzéshez szükséges tananyag (képzési program, jegyzet) kidolgozása, sokszorosítása

- a képzési helyszínek és oktatók megszervezése

III. Egyéb szakmai végrehajtás

• a hátrányenyhítést támogató specifikus pedagógiai módszertan

elkészítése

• szakmai területi és központi koordinációs tevékenysége

Támogatás mértéke : 100 %

Támogatás összege: 1,3 milliárd Ft

További információk: www.palyazat.gov.hu/doc/4390