Fürkész Holding | Pályázat ivóvíz-minőség javítás fejlesztésének támogatására (KEHOP)

Pályázat ivóvíz-minőség javítás fejlesztésének támogatására (KEHOP)Támogatás megnevezése: Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja: kiemelt kiválasztási eljárásrend

Forrás összege: 8,7 Milliárd Ft

Beadás kezdete: 2014.november 17.

Beadási határidő: 2015.12.31

Támogatás célja: A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása, ahol az ivóvíz az OKI (Országos Környezetegészségi Intézet) szakvéleménye alapján nem felel meg a 98/83/EK irányelv vízminőségi derogációs paramétereinek, illetve a hatályos 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben 1. sz. mellékletének B) pontjában rögzített derogációs határértékeknek.

Kedvezményezettek köre: A 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal összefüggő kötelezettségek teljesítésére irányuló projektek Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében történő megvalósításának feltételeiről szóló, 1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat 1. sz. mellékletében nevesített támogatást igénylők.

Támogatási feltételek/a támogatható tevékenységek köre:

A határértékeknek nem megfelelő minőségű vizek kezelésének megoldása és ezáltal a termelt ivóvíz esetében az Ivóvíz Irányelvben foglalt valamennyi  vízminőségi (derogációs) és egyéb előírásoknak való megfeleltetése.

Támogatható szakmai tevékenységek köre:

1. Projekt előkészítés, (kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni).

2. Térségi rendszer kialakítása, csatlakozás másik vízellátó rendszerhez

3. Más vízbázisra áttérés

4. Vízkezelés

5. Ivóvízhálózat rekonstrukciója maximum a projekt összes elszámolható költségének 20% fordítható rá.

Támogatás mértéke: maximum 90% (finanszírozási hiány számítása alapján)

Támogatás minimum összege :

A projektek indikatív forráskeretét a 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal összefüggő kötelezettségek teljesítésére irányuló projektek Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében történő megvalósításának feltételeiről szóló, 1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Támogatás maximum összege:

A projektek indikatív forráskeretét a 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal összefüggő kötelezettségek teljesítésére irányuló projektek Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében történő megvalósításának feltételeiről szóló, 1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

További információk: www.palyazat.gov.hu/doc/4392