Fürkész Holding | Felzárkóztató egészségügyi szakképzési program (EFOP)

Felárkoztató egészségügyi szakképzési program (EFOP)Támogatás megnevezése: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás elnyerésének módja: kiemelt kiválasztási eljárásrend

Forrás összege: 2,5 Milliárd Forint

Beadás kezdete: 2014. november 17.-től

Beadási határidő: 2015. január 30.

Támogatás célja: A kiemelt projekt alapvető célja, hogy lehetőséget adjon az ellátórendszerben  dolgozó, OKJ előtti (régi típusú képzési rendszer keretében szerzett)  szakképesítéssel rendelkező, többségében 40 év feletti szakdolgozók számára  az OKJ-s szakképesítés megszerzésére, így szakmai előmenetel biztosítására az élethosszig tartó tanulás jegyében.

A programba kapcsolódási lehetőség a képzésben résztvevő egyéni érdekein túl, az egészségügyi ellátórendszerre is pozitív hatást gyakorol. A megfelelő számú és megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező humánerőforrás javítani képes  az egészségügyi ellátás színvonalát, a biztonságos beteg ellátást, javul a beteg  egészségi állapota, csökkenhet a kórházi ápolási napok száma, a kvalifikált munkaerő biztosításával pedig változhat az egészségügyi ellátórendszer  társadalmi megítélése.

Kedvezményezettek köre: A Kormány által kijelölendő, alábbi feltételeknek megfelelő szervezet nyújthat be projektjavaslatot:

• a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásáról, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.)

KIM rendelet szerinti GFO – 312 központi költségvetési szerv besorolású EMMI háttérintézmény

Támogatási feltételek/ a támogatható tevékenységek köre:

I. Projekt előkészítés

II. Felzárkóztató képzési tananyag összeállítás, képzés (oktatás) és vizsgáztatás

III. Egyéb szakmai végrehajtás

IV. Felzárkóztató képzés előkészítése, szervezése és vizsgáztatás

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatás összege: 2,5 milliárd Ft

További információk: www.palyazat.gov.hu/doc/4391