Fürkész Holding | Ügyfélszolgálati rendszer

Ügyfélszolgálati rendszer, panaszügyintézés módja és helye

A képzések iránt érdeklődő ügyfelek, jelentkezők, a megrendelők és a képzések résztvevői az alábbiak szerint vehetik igénybe akár személyesen is az ügyfélszolgálatot érdeklődés, illetve panaszügyintézés céljából:

Székhely:

1043 Budapest, Csányi László u. 34. B.ép. 103.

Ügyfélszolgálat címe:

1043 Budapest, Csányi László u. 34. B.ép. 103.

Levelezési cím:

1043 Budapest, Csányi László u. 34. B.ép. 103.

Telefonszám:

06-70/426-9721

Fax:

06-1/788-2778

Elektronikus levelezési cím:

info@furkeszholding.hu

Weblap cím:

www.furkeszholding.hu

Ügyfélszolgálat idő

hétfő

09.00 – 17.00

kedd

09.00 – 17.00

szerda

09.00 – 17.00

csütörtök

09.00 – 17.00

péntek

09.00 – 17.00

szombat

----

vasárnap

----

 

Külső képzési helyszíneken az érdeklődők, jelentkezők, résztvevők kiértesítést kapnak az esetleges egyéb ügyfélszolgálat elérhetőségéről, a panaszügyintézés helyéről.

Ügyfélfogadási időben minden érdeklődőnek lehetősége van szóbeli tájékoztatást kérni a képzéseket érintő valamennyi nyilvános tudnivalóról. Szórólapokat, írásbeli tájékoztatókat is az igénylők rendelkezésére bocsát az intézmény. Elektronikus megkeresés esetén az ügyfélszolgálat hasonló módon válaszol.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyezett képzéseire vonatkozóan az intézmény a központi ügyfélszolgálaton lehetőséget biztosít a képzési programok megismerésére.

Az ügyfél az intézmény képzési tevékenységével kapcsolatos tevékenységével, mulasztásával, a képző intézmény érdekében eljáró személy tevékenységével, mulasztásával magatartásával kapcsolatos panaszát szóban vagy írásban közölheti az intézménnyel.

A „Panaszról felvett jegyzőkönyv” nevezetű formanyomtatvány megtalálható az ügyfélszolgálaton, vagy letölthető erre a linkre kattintva.

A panasz fogadására és a szóbeli panasz lehetőség szerinti azonnali kezelésére az intézmény minden munkatársa jogosult. A panasz beérkezése után - amennyiben írásban történő ügyintézés szükséges - a panaszt fogadó személy értesíti a szakmai vezetőt, aki intézkedik a panasz kezeléséről vagy kijelöli a panasz kezeléséért felelős munkatársat. A kijelölt felelős beszámolási kötelezettséggel tartozik a szakmai vezető felé a panasszal kapcsolatos ügyintézés minden fázisában.

A Fürkész Holding Kft panaszkezelési magatartását az alábbi alapelvekre építi:

  • Megelőzés elve (egyszerűbb elkerülni a panaszhelyzet kialakulását, mint megoldani)
  • Észlelés elve (a panasz az elégedetlen helyzet kialakulását, és nem a szóban vagy írásban kinyilvánított állapotot jelenti)
  • Felkészültség elve (megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkatársakat és jól bevált megoldásokat alkalmazunk a panaszok kezelésében)