Fürkész Holding | TÁMOP 2.1.3. - új konstrukció - nagyvállalkozásoknak

TÁMOP 2.1.3. - új konstrukció - nagyvállalkozásoknak

 

 

Ön pályázott már és hihetetlen bonyolultnak találta a dokumentációt? Megértjük. Éppen ezért vállalja a Fürkész Holding a teljes körű projektmenedzsmentet  a lebonyolításban. Sőt! Ebben a konstrukcióban egy 20 órában foglalkoztatott projektmenedzser és egy pénzügyi vezető bére is az elszámolható költségek közé tartozik. És ha mindez még mindig nem lenne elég meggyőző, a pályázati rendszert is egyszerűsítették.

Érdekli a lehetőség? Olvassa el, mi mindent tartogat mindezeken felül a pályázati konstrukció!


1.Miért pályázzon?

Mert végre megjelent egy olyan pályázat, aminek köszönhetően ingyen képezheti munkatársait és bérköltséget is elszámolhat a pályázat terhére.

A beadás első lehetséges napja: 2012. március 1.

 


 

2.Ki pályázhat?

Olyan vállalkozások, amelyek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján nagyvállalkozásnakminősülő vállalkozások.

Nagyvállalkozásnak minősül, ha az összes foglalkoztatottak száma legalább 250 fő, vagy éves nettő árbevétele több mint 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege több mint 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A konvergencia vagy a közép-magyarországi régióban székhellyel vagy telephellyelrendelkező vállalkozás.

Jogi forma szerint pályázhat: korlátolt felelősségű társaság (KSH 113), részvénytársaság (KSH 114), európai részvénytársaság (KSH 115), takarék- és hitelszövetkezet (KSH 122), mezőgazdasági szövetkezet (KSH 124), európai szövetkezet (KSH 125), biztosító szövetkezet (KSH 126), szociális- és iskola szövetkezet (KSH 127), egyéb szövetkezet (KSH 129), ügyvédi iroda (KSH 131), vízitársulat (KSH 133), víziközmű-társulat (KSH 134), erdőbirtokossági társulat (KSH 135), végrehajtó iroda (KSH 136), közjegyzői iroda (KSH 137), magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés (KSH 138), egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségű vállalkozás (KSH 139).

Mire pályázhat?

- szakmai képzések: kizárólag a fogalomjegyzékben meghatározott szakmai képzések közé sorolható képzések támogathatóak;

- idegen nyelvi képzések;

- a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések: minden olyan ismeret-, kompetenciafejlesztésre irányuló képzés, mely a vállalkozás fejlesztését vagy a munkavállaló magasabb szintű munkavégzését eredményezi;

- számítástechnikai, informatikai képzés.

 

A külső képzések kizárólag a FAT által akkreditált képző intézmény segítségével bonyolíthatóak le.

 

Akkreditációs lajstromszámunk: AL 1824.

 


3.Mennyire pályázhat?

A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

 

A jelen pályázat keretében igényelhető minimális támogatás összege 10 millió, legfeljebb 150 millió Ft.


A rendelkezésre álló keretösszeg a

-közép-magyarországi régióban: 400 millió forint,

-a konvergencia régiókban: 8 milliárd forint.


 

A képzések lebonyolításához 25%-os előleg igényelhető.


 

4.Elszámolható költségek

a.) Képzés költsége. A teljes projekt időszakra vonatkozóan az egy személyhez köthető képzésre jutó támogatási összeg (jegyzet és vizsgadíjakkal együtt) 450.000,- forint, súlyozott átlagos óradíj 3.000,- Ft/fő.

A képzések időtartama minimum 20 óra / képzés.

b.) Szállás és ellátás költsége, ami együttesen legfeljebb 8.000 Ft/fő/éj, amelyből az ellátás költsége maximum 4.000 Ft/fő lehet.

c.) Utazási költség: amennyiben a képzést a munkavégzéstől eltérő helyszínen szervezik.

d.) A képzési projekttel kapcsolatos eligazítás és tanácsadási szolgáltatások költségei (maximum a projekt összköltségének 5 %-a).

e.)A képzésben résztvevő munkavállalónak a személyi jellegű költségei, legfeljebb személyenként a minimálbér ötszörösének mértékéig. Az egy munkavállalóra elszámolható – közterhekkel együtt számított – bérköltség a képzés óraszámával megegyező időre, arányosítva számolható el,

f.)Projektmenedzser és pénzügyi vezető bérköltsége elszámolható de minimis keret felhasználása esetén, mindkettő legfeljebb heti 20 órában alkalmazható felsőfokú végzettséggel és az elbírálásnál a legmagasabb pontot számítanak a minimum 5 éves tapasztalatért. A két tétel nem haladhatja meg együttesen a teljes megvalósítás elszámolható költségének 12 %-át.

g.)Tájékoztatás és nyilvánosság az igényelt támogatás legfeljebb 3 %-áig (de minimis),

h.) egyszeri könyvvizsgálatköltsége, amennyiben szükséges (de minimis).


Kötelező vállalások:

-tájékoztatás, nyilvánosság (közreműködő partnerünk minden ezzel kapcsolatos feladatot ellát),

-A vállalkozás köteles a képzésben résztvevők 60 %-át a fenntartási időszak végéig foglalkoztatni,

-a képzések lebonyolítására szánt időszak, vagyis a projektidőszak 3 és 18 hónapközött kell, hogy legyen.


5.A pályázati elbírálása

A pályázatok elbírálása jogosultsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján folyik, – az első beadási nap: 2012. március 1.

Értékelése pontozásos, minimum 60 pontnak megfelelő pontértékkel elfogadható. Ennek alapján az alábbi szempontok különösen fontosak:

-egy képzésbe bevont személyt legalább két képzésre kell beíratni,

-a pályázat idegen nyelvi és informatikai képzést kell, hogy tartalmazzon.

További részletekkel kapcsolatban kérdezze tanácsadónkat, illetve tekintsem meg képzéseink széles palettáját.


Töltse ki adatlapunkat, hogy felmérhessük, élhet-e a lehetőséggel.