Fürkész Holding | TÁMOP 2.1.3 - új konstrukció - középvállalkozásoknak

TÁMOP 2.1.3. - új konstrukció - középvállalkozásoknak

Ön pályázott már és hihetetlen bonyolultnak találta a dokumentációt? Megértjük. Éppen ezért vállalja a Fürkész Holding a teljes körű projektmenedzsmentet a lebonyolításban. Sőt! Ebben a konstrukcióban egy 20 órában foglalkoztatott projektmenedzser és egy pénzügyi vezető bére is az elszámolható költségek közé tartozik. És ha mindez még mindig nem lenne elég meggyőző, a pályázati rendszert is egyszerűsítették.

Érdekli a lehetőség? Olvassa el, mi mindent tartogat mindezeken felül a pályázati konstrukció!


1.Miért pályázzon?

Mert végre megjelent egy olyan pályázat, aminek köszönhetően ingyen képezheti munkatársait és bérköltséget is elszámolhat a pályázat terhére.


Nagy lehetőség ez a hazai kis és középvállalkozásoknak, érdemes a lehető leghamarabb elkezdeni a felkészülést, hogy a pályázati dömping ellenére sikerrel pályázzanak.

A beadás első lehetséges és a nyerés érdekében utolsó napja is egyben: 2012. március 1

Különösen a közép-magyarországi régióban a keretösszegre tekintettel gyorsan kell cselekedni, hogy az Önöké legyen az egyik győztes pályázat.


2.Ki pályázhat?

Olyan vállalkozások, amelyek középvállalkozásnak minősülnek és a konvergencia vagy a közép-magyarországi régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek.

Középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 és 250 fő közötti, éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege több mint 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg, de éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Jogi forma szerint pályázhat: korlátolt felelősségű társaság (KSH 113), részvénytársaság (KSH 114), európai részvénytársaság (KSH 115), takarék- és hitelszövetkezet (KSH 122), mezőgazdasági szövetkezet (KSH 124), európai szövetkezet (KSH 125), biztosító szövetkezet (KSH 126), szociális- és iskola szövetkezet (KSH 127), egyéb szövetkezet (KSH 129), ügyvédi iroda (KSH 131), vízitársulat (KSH 133), víziközmű-társulat (KSH 134), erdőbirtokossági társulat (KSH 135), végrehajtó iroda (KSH 136), közjegyzői iroda (KSH 137), magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés (KSH 138), egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségű vállalkozás (KSH 139), betéti társaság (KSH 212), közkereseti társaság (KSH 211), egyéni cég (KSH 213), külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe (KSH 226), külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye (KSH 227), máshova nem sorolt, jogi személyiség nélküli vállalkozás (KSH 229), egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó (KSH 231), egyéb egyéni vállalkozó (KSH 232), nonprofit közkereseti társaság (KSH 621), nonprofit betéti társaság (KSH 622), nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572), nonprofit részvénytársaság (KSH 573).


Mire pályázhat?

-szakmai képzések: kizárólag a fogalomjegyzékben meghatározott szakmai képzések közé sorolható képzések támogathatóak;

-idegen nyelvi képzések;

-a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések: minden olyan ismeret-, kompetenciafejlesztésre irányuló képzés, mely a vállalkozás fejlesztését vagy a munkavállaló magasabb szintű munkavégzését eredményezi;

-számítástechnikai, informatikai képzés.

 

A külső képzések kizárólag a FAT által akkreditált képző intézmény segítségével bonyolíthatóak le.


 

Akkreditációs lajstromszámunk: AL 1824.


A megvalósuló képzések minimum 50 %-ának program-akkreditációval kell rendelkezniük.


 

3.Mennyire pályázhat?

A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

 

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege minimum minimum 1 millió, legfeljebb 50 millió Ft


A rendelkezésre álló keretösszeg a

-közép-magyarországi régióban: 300 millió forint,

-a konvergencia régiókban: 6 milliárd forint.


 

A képzések lebonyolításához 25%-os előleg igényelhető.


 

4.Elszámolható költségek

a.)Képzés költsége. A teljes projekt időszakra vonatkozóan az egy személyhez köthető képzésre jutó támogatási összeg (jegyzet és vizsgadíjakkal együtt) 450.000,- forint, súlyozott átlagos óradíj 3.000,- Ft/fő.

A képzések időtartama minimum 20 óra / képzés.

b.)Szállás és ellátás költsége, ami együttesen legfeljebb 8.000 Ft/fő/éj, amelyből az ellátás költsége maximum 4.000 Ft/fő lehet.

c.)Utazási költség: amennyiben a képzést a munkavégzéstől eltérő helyszínen szervezik.

d.)A képzési projekttel kapcsolatos eligazítás és tanácsadási szolgáltatások költségei (maximum a projekt összköltségének 5 %-a).

e.) A képzésben résztvevő munkavállalónak a személyi jellegű költségei, legfeljebb személyenként a minimálbér ötszörösének mértékéig. Az egy munkavállalóra elszámolható – közterhekkel együtt számított – bérköltség a képzés óraszámával megegyező időre, arányosítva számolható el,

f.) Projektmenedzser és pénzügyi vezető bérköltsége elszámolható, de minimis keret felhasználása esetén, mindkettő legfeljebb heti 20 órában alkalmazható felsőfokú végzettséggel és az elbírálásnál a legmagasabb pontot számítanak a minimum 5 éves tapasztalatért. A két tétel nem haladhatja meg együttesen a teljes megvalósítás elszámolható költségének 12 %-át.

g.) Tájékoztatás és nyilvánosság az igényelt támogatás legfeljebb 3 %-áig (de minimis).

 


Kötelező vállalások:

-tájékoztatás, nyilvánosság (közreműködő partnerünk minden ezzel kapcsolatos feladatot ellát),

-A vállalkozás köteles a képzésben résztvevők 60 %-át a fenntartási időszak végéig foglalkoztatni,

-a képzések lebonyolítására szánt időszak, vagyis a projektidőszak 3 és 18 hónapközött kell, hogy legyen.


5.A pályázati elbírálása

A pályázatok elbírálása jogosultsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján folyik, – az első beadási nap: 2012. március 1.

Értékelése pontozásos, minimum 60 pontnak megfelelő pontértékkel befogadható. Ennek alapján az alábbi szempontok különösen fontosak:

-egy képzésbe bevont személyt legalább két képzésre kell beíratni,

-a pályázat idegen nyelvi és informatikai képzést kell, hogy tartalmazzon.


Töltse ki felmérő adatbekérőnket, hogy az Ön vállalkozása élhet-e a lehetőséggel.