Fürkész Holding | TÁMOP-2.1.2

TÁMOP-2.1.2
A TÁMOP 2.1.2. projekt keretében élő idegen nyelvi és informatikai képzéseken lehet részt venni, melyeket a projektbe befogadott akkreditált képző intézmények hirdetnek meg.
 
 
Az idegen nyelvi képzések szintjeinek elnevezése megegyezik a Közös Európai Referenciakeret (KER) elnevezéseivel: A1, A2, B1, B2. Az Európa-szerte használatos referenciakeret bemutatja, milyen tudást kell elsajátítaniuk az idegen nyelvet tanulóknak és milyen készségeket kell fejleszteniük. Létezik még C1 és C2-es szint, de azok megszerzését ez a projekt nem támogatja.

A projekt keretében megvalósuló mindkét típusú képzésben (idegen nyelvi és informatikai) részt vehet minden 18. életévét betöltött felnőtt, aki nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban (kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben résztvevők).
 
A projekt kiemelten kezeli a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007.(XI.17.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján a hátrányos helyzetű településen állandó lakhellyel és/vagy tartózkodási hellyel rendelkezőket, valamint a 45 éven felülieket, felső korhatár nélkül.
 
A projekt keretében elnyerhető támogatás maximális összege 90.000 Ft.
Minden képzésben résztvevő személy önrész befizetésével járul hozzá képzésének díjához Az önrész mértéke a hátrányos helyzetű településeken élők esetében a képzési díj összegének minimum 2%-a, minden más esetben minimum 5%-a.

A képzésben részt vevő személyek esetében a támogatás mértéke a képzési díj 95-98% a lakóhelytől függően. Az a személy, aki megfelel a részvételi feltételeknek, a teljes regisztrációt követően a projekt időtartama alatt maximálisan bruttó 90.000 Ft (azaz kilencvenezer forint) képzési támogatás felhasználására válik jogosulttá. Természetesen ezt a lehetőséget akkor lehet teljes mértékben kihasználni, ha van még elegendő pénz a projekt költségvetésében.
 
Az idegen nyelvi és/vagy informatikai képzésen az Európai Uniótól nyert támogatással lehet részt venni.

Bővebb információ érdekében és az induló képzéseink megtekintéséhez, kérem látogasson el az alábbi weboldalunkra: