Fürkész Holding | Szociális, gyermek-és ifjúságvédelmi ügyintéző

Szociális, gyermek-és ifjúságvédelmi ügyintéző

Szociális, gyermek-és ifjúságvédelmi ügyintéző

OKJ azonosító: 55762 06

Nyilvántartásba vételi száma: E-000333/2014/A001

A képzés célcsoportja: A képzés célcsoportját alkotják azok a munkanélküli, vagy munkahelyüket, munkájukat megtartani kívánó, illetve esetlegesen szakmát váltani kívánó személyek, akik megfelelnek a programba való bekapcsolódás feltételeinek, kellő motivációt éreznek a képzés elvégzéséhez és a szakmai vizsga eredményes letételéhez.

 

A képzésen való részvételhez előírt feltételek:

  • 54762 02 Szociális asszisztens, vagy 54762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A résztvevő képes lesz

·megfelelő empátiával, konfliktuskezelő képességgel fogadni, tájékoztatni az ügyfeleket

·segítséget nyújtani a szolgáltatások igénybevételében

·a szakmai etikai szabályok szerint dolgozni

·szociális munkás, szociális- vagy gyermekvédelmi, gyámügyi hatósági jogkört gyakorló felsőfokú végzettségű szakember irányításával szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben, szociális és gyermekvédelmi, gyámügyi hatóságijogkört gyakorló hatóságoknál a döntést hozók előkészítő munkájában részt venni

·önállóan elvégezni az intézményi, hatósági ügyviteli, ügyirat-kezelési és nyilvántartási feladatokat

·információforrások kezelésére, jogszabálykereső programok alkalmazására, hatósági, intézményi adminisztrációs rendszerek kezelésére

·jelentést testületi előterjesztések, valamint szociális szolgáltatás-tervezési koncepciók készítésére

·a szociális probléma megoldásban irányítással, kompetemciájának megfelelő területeken önállóan dolgozni

·együttműködni a szociális és gyermekjóléti szolgálatokkal, a bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival

 

 


A képzés óraszáma: 606 óra

Elméleti órák száma: 306 óra

Gyakorlati órák száma: 300 óra

 


A képzés tananyagegységei

  • 10564-12 Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyirat - kezelési feladatok szakmai követelménymodul
  • 10565-12 Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés szakmai követelménymodul
  • 10566-12 Döntés-előkészítés és szolgáltatások szervezése szakmai követelménymodul

 

A megszerezhető képesítés, a képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése: Államilag elismert szakképesítési bizonyítvány


 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör (ök), foglalkozás(ok):

  • Szociális- és gyermekvédelmi ügyintéző
  • Szociális segítő
  • Szociális asszisztens
  • Rehabilitációs nevelő, segítő
  • Foglalkozás-szervező
  • Mentálhigiénés asszisztens