Fürkész Holding | Pályázat szennyvíz-elvezetés és tisztítás, illetve szennyvízkezelés fejlesztésének támogatására (KEHOP)

Pályázat szennyvíz-elvezetés és tisztítás, illetve szennyvízkezelés fejlesztésének támogatására (KEHOP)


Támogatás megnevezése: Szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Támogatás elnyerésének módja: kiemelt kiválasztási eljárásrend 
Forrás összege: 50 Milliárd Ft 
Beadás kezdete: 2014.november 17-től 
Beadási határidő: 2015.12.31 
Támogatás célja: A konstrukció általános célja a 91/271/EGK irányelvnek, valamint a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően, a 2000 LE (lakosegyenérték) feletti agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezésének 
támogatása. 
Kedvezményezettek köre: A 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal összefüggő kötelezettségek teljesítésére irányuló projektek Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program keretében történő megvalósításának feltételeiről szóló, 1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat 1. sz. mellékletében nevesített támogatást igénylők. 
Támogatási feltételek/ a támogatható tevékenységek köre: 
1. Projekt előkészítés (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet 
pályázni!) 
2. Szennyvíztisztító telep létesítés, bővítés, korszerűsítés 
3. Csatornahálózat építés, bővítés, rekonstrukció 
Szennyvíziszap kezelő létesítmények létesítése, bővítése, korszerűsítése 
4. Egyedi szennyvízkezelési rendszerek kialakítása (Kizárólag erre a 
tevékenységre nem lehet pályázni!) 
Támogatás mértéke: Finanszírozási hiány számítása alapján, maximum 95% 
Támogatás minimum összege
A projekt indikatív forrás keretét a 2003. évi uniós csatlakozási 
szerződésben rögzített egyes derogációkkal összefüggő kötelezettségek 
teljesítésére irányuló projektek Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program keretében történő megvalósításának feltételeiről szóló, 1477/2014. 
(VIII. 27.) Korm. határozat 1. sz. melléklete tartalmazza. 
Támogatás maximum összege
A projekt indikatív forrás keretét a 2003. évi uniós csatlakozási 
szerződésben rögzített egyes derogációkkal összefüggő kötelezettségek 
teljesítésére irányuló projektek Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program keretében történő megvalósításának feltételeiről szóló, 1477/2014. 
(VIII. 27.) Korm. határozat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

További információk: