Fürkész Holding | Projektmenedzsment tréning

Projektmenedzsment tréning

A képzés célja megismertetni és elmélyíteni a résztvevők projektkultúrával, projektmenedzsmenttel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudását – a résztvevő által vállalt projektszerepek tükrében.

A hallgató ismerje meg a projektmenedzsment alapjait, alkalmazásának céljait, módszereit, kritériumait.
A hallgató ismerkedjen meg a projektportfólió-menedzsment alapjaival.
Ismerje meg a projekt-orientált szervezet kialakításának lehetőségeit.
Ismerje meg a projektmenedzsment folyamatát.
Biztosan meg tudja fogalmazni a projekt célját, hatókörét, az érintett szereplőket.
Megismerje a tervezés, a definiálás, az irányítás, a lezárás szakaszait.
A hallgató nyomon tudja követni a projekt folyamatát, a gyakorlatban alkalmazni tudja a megfelelő munkamódszereket.


Tematikánkból…

 • Projektmenedzsment alapfogalmai, életciklusai. A folyamat modellje: projekt- és menedzselési típusok; a projekt és környezetének összefüggésrendszere. Szervezeti összefüggések. Sikerkritériumok.
 • Projektek előkészítése: stakeholder menedzsment; célok definiálása, projekt hatókör meghatározása, menedzsment kérdések.
 • A projekttervezés módszerei és eszköztára: a projektműködés megtervezése (célokból feladatok, szerepek definiálása, kommunikáció, dokumentációs rend, stb.) idő és erőforrás tervezés (tárgyi, anyagi, humán), kockázatmenedzsment terv, felkészülés a változások kezelésére.
 • Projektek végrehajtása és zárása: monitoring és kontrolling, mérföldkövek.
 • Beszámoló rendszer működtetése, a kockázatmenedzsment folyamata; változáskezelés, külső-belső kommunikáció, információ-áramlás.
 • Csoportok kezelése sajátos team környezetben.
 • Projektklaszterek és portfólió-menedzsment folyamatok. Megbízás. Projektportfólió koordinálása. Projekthálózatok kialakítása.
 • A projekt-orientált szervezet szervezeti felépítése, annak folyamatai. Erőforrások hatékony kezelése.

Projektmenedzsment tréning

Célja: megismertetni és elmélyíteni a résztvevők projektkultúrával, projektmenedzsmenttel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudását – a résztvevő által vállalt projektszerepek tükrében.

Tematikánkból…

 • A projektmenedzsment alapfogalmai, életciklusai. A folyamat modellje: projekt- és menedzselési típusok; a projekt és környezetének összefüggésrendszere. Szervezeti összefüggések. Sikerkritériumok.
 • Projektek előkészítése: stakeholderek, menedzsment; célok definiálása, projekt hatókör meghatározása, menedzsment kérdések.
 • A projekttervezés módszerei és eszköztára: a projektműködés megtervezése (célokból feladatok, szerepek definiálása, kommunikáció, dokumentációs rend, stb.) idő és erőforrás tervezés (tárgyi, anyagi, humán), kockázatmenedzsment terv, felkészülés a változások kezelésére.
 • Projektek végrehajtása és zárása: monitoring és kontrolling, mérföldkövek.
 • Beszámoló rendszer működtetése, a kockázatmenedzsment folyamata; változáskezelés, külső-belső kommunikáció, információ-áramlás.
 • Csoportok kezelése sajátos team környezetben.