Fürkész Holding | Pedagógiai-és családsegítő munkatárs

Pedagógiai-és családsegítő munkatárs

Pedagógiai-és családsegítő munkatárs

OKJ azonosító: 54140 02

Nyilvántartásba vételi száma: E-000333/2014/A002

A képzés célcsoportja: A képzés célcsoportját alkotják azok a munkanélküli, vagy munkahelyüket, munkájukat megtartani kívánó, illetve esetlegesen szakmát váltani óhajtó személyek, akik megfelelnek a programba való bekapcsolódás feltételeinek, kellő motivációt éreznek a képzés elvégzéséhez és a szakmai vizsga eredményes letételéhez.

 


A képzésen való részvételhez előírt feltételek:

 • Érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmasság

 


A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A képzés elvégzésével a résztvevő képes lesz

·gyerek és ifjúságvédelmi teendőket ellátni.

·ismerni a szociális intézményrendszereket, tudja, hogy probléma esetén mely intézmény illetékes a megoldásban

·szorosan együttműködni az osztályfőnökökkel és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel. a legfontosabb szociális témákban is a szociális problémák felismerésére, és azok megoldására az osztályfőnökökkel és gyermek és ifjúságvédelmi felelősökkel és együttműködik velük

·figyelemmel kísérni a gyermekeket és az iskola tanulóit problémás (tanulmányi, szociális, stb.) helyzetekben

·differenciált bánásmód alkalmazására

·a különleges bánásmódot igénylő családok és gyermek felismerésére

·a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére

·foglalkozások, tanórák eszközeinek előkészítésére

·ügyeleti feladatok ellátására

 

A képzés óraszáma: 966 óra

Elméleti órák száma: 582 óra

Gyakorlati órák száma: 384 óra

 


A képzés tananyagegységei

 • 11464-12 Pedagógiai, pszichológiai feladatok szakmai követelménymodul
 • 11467-12 Oktatási tevékenység szakmai követelménymodul
 • 11468-12 Kapcsolat a családokkal szakmai követelménymodul
 • 11469-12 Családpedagógiai gondozás szakmai követelménymodul
 • 11498-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglakoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • Környezeti, fenntarthatósági ismeretek

 

A megszerezhető képesítés, a képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése: Államilag elismert szakképesítési bizonyítvány


A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

 • Oktatási asszisztens
 • Családsegítő