Fürkész Holding | NLP alapú kommunikációs tréning

NLP alapú kommunikációs tréning

NLP: Neuro-Lingvisztikus Programozás

 

Célja az emberi kommunikáció működésének megértése és a tudás felhasználása úgy, hogy az pozitív változásokat és hathatós személyes fejlődést eredményezzen.

Az NLP, mint alkalmazott tudomány a lingvisztika, a pszichológia, a pszichofiziológia és a kibernetika eredményeinek célszerű ötvözésével hatékonyan használható és jól bevált módszereket nyújt felhasználójának. Gyakorlott alkalmazói számára speciális eljárások, technikák használatát teszi lehetővé a problémamegoldó gondolkodásban, a meggyőző közlésben, a szuggesztív fellépésben és a kívánt belső állapotok megteremtésében.

Az 1970-es években a Santa Cruzi Egyetemen olyan kutatás indult, amely a következő kérdésre keresett választ: Hogyan lehetséges az, hogy noha minden ember két agyféltekével születik, ugyanolyan hosszú idegpályája van, hasonló fizikai adottságokkal rendelkezik, mégis az egyik ember sikeres, gazdag, egészséges, a másik ember szegény, beteg, boldogtalan lesz?

A kutatás során a legsikeresebb emberek működését vizsgálták, először a gyógyítóknál, később pedig az üzleti életben. A megfigyeléseket számítógéppel, faktoranalízissel és egyéb módszerekkel elemezték. Olyan egyezőségeket találtak, amelyek a hivatásukban kiváló emberek mindegyikénél megjelentek. Ezek az emberek például nagyon gyorsan tudták leolvasni mások aktuális belső állapotait, gyorsan tudtak bizalmat kelteni önmaguk iránt, bizonyos jelekből azonnal felismerték a hazugságot vagy füllentéseket, olyan benyomást tudtak kelteni a partnereikben, ami miatt felejthetetlenné váltak mások számára. Ezeket a viselkedési mintákat sajátítják el a résztvevők a tréningen.

Tréningünkön olyan NLP-s technikákkal ismerkedhetnek meg a résztvevők, melynek révén hatékonyabban kommunikálnak úgy, hogy a verbálisan és non-verbálisan jelek összhangban vannak.

Megismerik a követés és vezetés elvét, melynek révén könnyen irányíthatnak egy tárgyalást úgy, hogy azt a másik fél nem is érzékeli. Feltárják személyiségük belső gátjait és erőforrásokká alakítják azokat.


Kérje részletes tájékoztatónkat!