Fürkész Holding | Menedzsment tevékenységek

Menedzsment tevékenységek


-közös stratégia, célok, feladatok, szolgáltatások kitűzésének koordinációja,

-éves költségvetés elkészítése és nyomon követése,

-a közös stratégiához jól illeszkedő, szilárd alapot képező működési modell kialakítása,

-a stratégia és a célkitűzések szükség szerinti felülvizsgálata és megvalósulásuk folyamatos nyomon követése,

-a menedzsment tevékenységre elkülönített közös források felhasználása, negyedéves beszámolók a felhasználásokról,

-közös PR és marketing tevékenység, éves terv (közös arculat, vásárokon való megjelenés stb.) kialakítása,

-külső és belső kommunikáció elősegítése érdekében webportál működtetése,

-a Klaszter tagok közötti információáramlást elősegítő adatbázis kialakítása és karbantartása,

-a Klaszteren belül meglévő igények és képességek hatékony közvetítése, az erre alkalmas elektronikus felület kialakítása és karbantartása,

-oktatási, képzési igények felmérése, ezek kielégítésére célirányos képzések koordinálása,

-tréningek, oktatás szervezése,

-képzések, tréningek lebonyolítása, megvalósítása,

-a Klasztertalálkozók megszervezése és lebonyolítása,

-hasonló klaszterekkel való együttműködés kialakítása,

-folyamatos, a klaszter érdekeit szolgáló pályázatok figyelése, a megfelelők kiválasztása, a klaszter tagok értesítése a lehetőségről,

- a klaszternek és tagjainak külpiacra jutási lehetőségek felkutatása és menedzselése,

-a klaszter céljait szolgáló közös pályázatok kidolgozása.