Fürkész Holding | Hátrányos helyzetű munkavállalók

Hátrányos helyzetű munkavállalók

A pályázati felhívás tekintetében a 272/2014 (XI.5.) Korm. Rendelet 5. melléklet NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 4.5.3. 1-7 és 4.5.3. 9. pontja szerint hátrányos helyzetűnek minősül az a személy, aki:

  • az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3),

  • az 50 éven felüli életkorú személyek,

  • a megváltozott munkaképességűek,

  • a gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról visszatérők,

  • a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok,

  • az egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek,

  • az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai tapasztalatuk megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik egy biztos munkahelyen,

  • az olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen személyek alulprezentált nemi csoportba tartoznak.