Fürkész Holding | Építő-és anyagmozgatógép kezelője

Építő-és anyagmozgatógép kezelője

Építő-és anyagmozgatógép kezelője (Targoncavezető szakmairány) szakképesítés

OKJ azonosító: 32582 02

Nyilvántartásba vételi száma: E-000333/2014/A003

A képzés célcsoportja:A képzés célcsoportját alkotják azok a munkanélküli, vagy munkahelyüket, munkájukat megtartani kívánó, illetve esetlegesen szakmát váltani óhajtó személyek, akik megfelelnek a programba való bekapcsolódás feltételeinek, kellő motivációt éreznek a képzés elvégzéséhez és a szakmai vizsga eredményes letételéhez.

 

 


A képzésen való részvételhez előírt feltételek:

  • Alapfokú iskolai végzettség. Ennek hiányában a képzés megkezdhető a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
  • Egészségügyi alkalmasság

 

 


A képzés során megszerezhető kompetenciák:

·a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani

·megtervezni a mozgatandó teher útvonalát és a teher elhelyezési területét

·áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni az emelőgép naplóba

·műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani

·targoncát üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani

·munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni

·rögzítő eszközöket kiválasztani, használni, ellenőrizni

·irányítóval kapcsolatot tartani

·műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint

·betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

·betartani és alkalmazni a munkakörére vonatkozó rakodástechnológiai szabályokat illetve előírásokat

·használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket

·felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket

·baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni

 

 


A képzés óraszáma: 146 óra

Elméleti órák száma: 62 óra

Gyakorlati órák száma: 84 óra

 


A képzés tananyagegységei

  • 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei szakmai követelménymodul
  • 10449-12 Targoncavezetők speciális feladatai szakmai követelménymodul
  • Környezeti, fenntarthatósági ismeretek

 

A megszerezhető képesítés, a képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése: Államilag elismert szakképesítésti bizonyítvány

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör (ök), foglalkozás(ok):

  • Targoncavezető