Fürkész Holding | Enneagram

EnneagramMI AZ AZ ENNEAGRAM?
Az Enneagram az emberiség régi tudáskincséből származó világnézeti rendszer. Mai életünkkel való szerves kapcsolata annak köszönhető, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a 60-as, 70-es években pszichológusok elemezték ezt a tanítást. Arra jutottak, hogy az Enneagram emberismerettel foglalkozó tézisei minden eddiginél egyszerűbben írjak le az emberi magatartás mozgatórugóit, ugyanakkor a karakterleírások egybeesnek más pszichológiai kutatások eredményeivel. Ismeretében feltárulnak azok az életvezetési stratégiák, amelyek valamelyike minden embert jellemez.

MIRE HASZNÁLJÁK ÁLTALÁBAN AZ ENNEAGRAMOT?
Az Enneagram annyira jól modellezi a várható emberi reakciókat, hogy nélkülözhetetlen lett a kulcsemberek kiválasztásában. Napjainkban sikeresen használjuk világszerte az Enneagram módszerét az üzleti élet számos területén (pl. vezetői tanácsadás, kiválasztás, motiváció, ügyfélkezelés, értékesítés, tárgyalástechnika).

AMITŐL SPECIÁLIS
Karakterünk – mivel születésünktől kezdve táplálja viselkedésünket, gondolatainkat, érzéseinket, félelmeinket, vágyainkat – annyira a részünket képezi, hogy a pszichológia „vakfolt”-ként definiálja. Az Enneagram tanulható megfigyeléseken alapul, így a karakterek azonosítása révén magunk is képessé válhatunk az összefüggések és konklúziók meglátására.

A rendszer kilenc karaktert különböztet meg aszerint, hogy egy adott alapérzelmet (gondolati, érzelmi, ösztönösen cselekvő beállítódás), és annak háromféle megélését (a környezetén keresztül, saját belső világán keresztül éli meg, vagy tagadja) párosítja össze.
Tréningünkön megtanítjuk megfejteni azokat a kódokat, amelyek adott karakter döntéseit, reakcióit előrejelzik, és amelyekről általában ő maga sem tud. Pontosan körülírjuk, melyik karaktert miről lehet felismerni, és hogyan lehet őket hosszú távon konstruktív együttműködésre inspirálni.