Fürkész Holding | EFOP 1.2.2-15 - IFJÚSÁGI PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

EFOP-1.2.2-15 - IFJÚSÁGI PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA, CÉLJA

A pályázat alapvető célja a kevésbé fejlett régiókban élő 15-29 éves fiatalok (és családjaik) társadalmi integrációjának elősegítése, képességeik kibontakoztatása, közösségi aktivitásuk erősítése, az önkéntesség népszerűsítése a helyi igényeknek megfelelően az alábbi tevékenységek megvalósítása révén:

új közösségek létrejöttét elősegítő szabadidős programok megvalósítása,

személyiségfejlesztés és önismereti kompetencia-fejlesztés,

egészségmegőrzés, prevenció,

közéletben való ifjúsági részvétel,

honismeret, a helyismeretet elősegítése, hazaszeretetre nevelés,

természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programok megvalósítása,

a fiatalok saját problémamegoldó képességének erősítése az önálló életkezdet sikerének érdekében.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Belföldinek minősülő, Magyarországon a kevésbé fejlett régiók (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat—Dunántúl) valamelyikében székhellyel rendelkező szervezet az alábbiak szerint:

Egyéb szövetség (GFO 517)

Egyéb egyesület (GFO 529)

Egyéb alapítvány (GFO 569)

Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525)

Bevett egyház (GFO 551)

Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)

Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)

Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)

és megfelel az alábbi kitételeknek:

főtevékenysége TEÁOR 8899 (Mns egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül) vagy TEÁOR 9499 (Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység) – kivéve: egyházi szervezetek

2014.január 1-jét megelőző bírósági nyilvántartásba vétel – kivétel: egyházi szervezetek

felhívás megjelenését megelőző két lezárt üzleti év vonatkozásában az adózott eredménye nem negatív

Egy szervezet egy támogatási kérelmet nyújthat be.

 

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK, INDIKÁTOROK:

·Önkéntes programokban résztvevők száma: 150 fő

·25 éven aluli célcsoport-tagokból programokon aktívan résztvevők száma: 300 fő

·legalább 10 célcsoporttag részvételével lezajlott események száma: 25 db

·12 havonként minimum 5 esemény, program

·együttműködés az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.-val


 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Az alábbi tevékenységek közül az aláhúzott tevékenységek kötelezően megvalósítandók.


I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

szakmai terv készítése a megvalósításról


II. PROJEKTMENEDZSMENT

projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető – költség NEM számolható el


III. A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

·célcsoport toborzása

·ifjúsági programok, táborok, fesztiválok szervezése

·szemináriumok, szakmai műhelyek, tematikus találkozók szervezése

·ismeretterjesztő előadások, programok szervezése

·rendszeres (pl. heti, havi) ismétlődő programok szervezése

·a célcsoport számára tréningek, képzések

·tanácsadás, kompetenciafejlesztés

·önkéntes programok szervezése, lebonyolítása

·az eseményekhez, különösen az önkéntes programokhoz kapcsolódó anyagok, kisértékű eszközök beszerzése

·információs anyagok, ismeretterjesztő kiadványok készítése

A Fürkész Holding vállalja a megvalósítás során a projektmenedzsment támogatását, a képzések lebonyolítását és a rendezvények megvalósítását.

 

Oktatóink, projektvezetőink több tucat felnőttképzési pályázati program sikeres kivitelezésében működtek együtt - programszervezőként, teljes körű lebonyolítóként és oktatóként - hazai vállalkozásokkal, egyházi szervezetekkel és a non-profit szektor szereplőivel.

Amennyiben érdekli a pályázat, keressen minket a részletekért civil@furkeszholding.hu e-mail címen.