Fürkész Holding | EFOP-1.2.1-15 - VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOKÉRT

EFOP-1.2.1-15 - VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOKÉRT

A pályázat célja a családi közösségek fejlesztése, támogatása olyan tanácsadások, képzések, rendezvények által, amelyek részben a krízishelyzetek megelőzését szolgálják, részben pedig hozzájárulnak a válságok miatt hátrányos helyzetbe került személyek újbóli felzárkózásához.


A kialakított tevékenységek együttesen magukba foglalják a családi, szülői, életvezetési és egészségfejlesztési, valamint mentális egészséggel összefüggő támogató szolgáltatásokat, és a foglalkoztatást, elhelyezkedést segítő személyre szabotttréningeket. Családbarát jellegű kezdeményezések, programok szervezésével, támogató és tanácsadó szolgáltatások, valamint (formális és informális) képzések, csoportfoglalkozások útján erősítik a helyi közösségek tagjai közötti összefogást, a családok közötti szolidaritást, a harmonikus családi élet, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés fontosságának tudatosítását.


A célok közvetítésének, a programok megvalósításának fontos eleme önkormányzatok, civil- és egyházi szervezetek, iskolák, illetve felsőoktatási intézmények együttműködése, valamint az önkéntes munka. Ezért a támogatási kérelem benyújtása során előnyt élveznek a tevékenységüket más szervezetekkel együtt, egymás adottságait és a szinergiákat kihasználni tervező pályázók.

Célcsoport

- családalapítás előtt álló fiatalok,
- házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő párok,
- gyermekes szülők,
- a gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó szülők,
- párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylő személyek,
- családok (sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családok, nagycsaládok, többgenerációs családok)
- családi közösségek.


Ki pályázhat?

Belföldinek minősülő, Magyarországon a kevésbé fejlett régiók (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) valamelyikében székhellyel rendelkező szervezet az alábbiak szerint:


Egyéb alapítvány (GFO 569)
Egyéb egyesület, (GFO 529)
Egyéb szövetség (GFO 517)
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)

A fent felsorolt szervezeteken kívül konzorciumi partnerek az alábbiak lehetnek:
Egyházi jogi személyek (GFO 55)

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK


I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS
szakmai terv készítése a megvalósításról (kötelezően megvalósítandó)


II. PROJEKTMENEDZSMENT

projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető (kötelezően megvalósítandó)


III. A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA


tanácsadás (max 7 fős csoportokban – minimum 200 fő elérése kötelező)
kiscsoportos foglalkozások
workshop, műhelymunka, szemináriumok, klubok, tematikus találkozók szervezése
ismeretterjesztő előadások, programok szervezése
rendszeres (pl. heti, havi) ismétlődő programok szervezése
a célcsoport számára tréningek, képzések (max. 20 fős csoportok – minimum 300 fő elérése kötelező)
rendezvények szervezése (2 db/12 hónap, összesen 4 nagy rendezvény lebonyolítása)
irodaszer beszerzés
bérleti díj (pl. szakmai programokhoz, rendezvényekhez)
utazási költség


KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK, INDIKÁTOROK
Tanácsadásban vagy kiscsoportos foglalkozáson résztvevők száma: 200 fő

Workshopokon, csoportos foglalkozáson résztvevők száma: 300 fő


A pályázat céljához kapcsolódó nagyrendezvények száma: 2 db/12 hónap
Legalább 1 megvalósítási helyszín komplex programmal fejlesztendő járásban legyen


A Fürkész Holding vállalja a megvalósítás során a projektmenedzsment támogatását, a képzések lebonyolítását és a rendezvények megvalósítását.
Oktatóink, projektvezetőink több tucat felnőttképzési pályázati program sikeres kivitelezésében működtek együtt - programszervezőként, teljes körű lebonyolítóként és oktatóként - hazai vállalkozásokkal, egyházi szervezetekkel és a non-profit szektor szereplőivel.


Kérjük, amennyiben szeretne indulni a pályázaton, együttműködési szándékát jelezze a csalad@furkeszholding.hu e-mail címen.