Fürkész Holding | Amit Önnek nyújtunk

Amit Önnek nyújtunk


Szervezetfejlesztési tanácsadásszakértelmünkkel segítséget nyújtunk a nemzetközi versenyképesség és annak hatékonyságának és folyamatának fenntartása érdekében végzett szervezeti keretek kialakításában, fejlesztésében, a szükséges humánerőforrás biztosításában, szakértőkkel történő megtámogatásában.

Vállalati stratégiai tanácsadásvállaljuk a horvát versenyképesség kialakításának, meglévő nemzetközi versenyképesség bővítésének érdekében kidolgozott stratégia összeállításának koordinációját, közreműködünk annak operatív végrehajtását lehetővé tevő főbb feladatcsoportok és folyamatok meghatározásában, ütemezésében, határidők, mérföldkövek meghatározásában, a végrehajtásért felelős szereplők, szerepek nevesítésében. A végrehajtáshoz szükséges döntési kompetenciák kijelölésében. A nemzetközi versenyképesség bővítéséhez szükséges költségkalkulációk, beruházási igények felmérésében, elkészítésében.

Menedzsmentfejlesztési tanácsadássegítünk kijelölni a nemzetközi versenyképességet támogató vállalati menedzsment kompetenciákat, támogatjuk a hiányzó szakértelem szervezeti kereteinek megteremtésében, hogy azokat tanácsadói erőforrásokkal támogatni, helyettesíteni tudja.